All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Turkish Tongue Twisters
şaşırtmalar / tekerlemeler

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/tr.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

Cüce çinici Celali Hoca Cabi gizlice Marpuççular içindeki züccaciyecilere gidip içi Çince yazılı cicli bicili cam çubukları cepceğizine indirmiş.

2

Bu eksi eski eksi.

3

Değirmene girdi köpek, değirmenci vurdu kötek;
hem kötek yedi köpek, hem kepek yedi köpek.

4

Aliş'le Memiş mahkemeye gitmiş. Mahkemede mahkemeleşmişler mi mahkemeleşmemişler mi?

5

Bir dağda iki tarla varmış birinci tarlaya ekilen bir sinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı kürkü yirtik pis porsuk, ikinci tarlaya ekilen bir sinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı kürkü yırtık pis porsuğa demiş ki, sen ne zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir sinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı kürkü yırtık pis porsuksun? Öbür tarlaya ekilen bir sinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı kürkü yırtık pis porsuk da demiş ki, sen ne zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir sinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı kürkü yırtık pis porsuksan ben de o zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir sinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı kürkü yırtık pis porsuğum, demiş.

6

Gökten bir damla düstü, sip benim alnıma, sip anamın alnına, sip benim alnıma, sip anamın alnına, sip benim alnıma, sip anamın alnına, ...

7

Şemsi Paşa pasajı'nda sesi büzüşesiceler.

8

Siz çekoslovakyalılaştırabildiklerimizden misiniz, yoksa çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?

9

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

10

Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

11

Bir berber bir berbere 'Gel, birader, beraber bir berber dükkânı açalım', demiş.

12

Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, yoksa sarımsaklamasak da mı yesek?

13

Dal kalkar kartal sarkar kartal sarkar dal kalkar.

14

Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?

15

Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal sapan yapar satar.

16

Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü de kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

17

Şu karşıda bir karga var. Ne anam kuru kaba kara gagagı var.

18

Dışarıda şişmiş çenelerden diş çeken dişçi, çimdiklerdiği için didik didik dişleri su birikintisine düşürdü.

We made up this one during a Turkish course, inspired by the ones we found at your webside!" (Fenna Hendricks)

19

Kartal kalkar Dal Sarkar.
Dal sarkar Kartal kalkar.

20

Kırk kartal, kırk uyar, kırk kalkar.

21

Al şu takatukaları, takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa, takatukaları takatukacıdan geri getir.

22

Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp.

23

Eller bazlamalandi da biz bazlamalanamadik mi?

24

Şu karşıki kurukahvecinin gagası çıkık burnu kırık karakancoloz kalfası Hakkı karışıklığa getirip kahveye kavruk kakule kırığı kattı.

25

Kapıdan tavşan geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladım mı?
Tuzladım
Pişirdin mi?
Pişirdim
Bana ayırdın mı?
Ayırdım
Hangi dolaba koydun?
Çık çık dolaba koydum
Haydi al getir
Getiremem
Neden getirimezsin?
Kara kediler yemiş.
Vayı vay, miyav.

26

İndim kuyu dibine sildim süpürdüm silkindim çıktım.

27

bir tunç tas has hoşaf

28

Al şu takatukaları, takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa, takatukaları taka tukalatmadan geri getir.

29

Bir ikidir bir iki
Beş altındır, beş, altı
İnanmazsan say da bak
On altı, on altı

30

Mini mini birler
Çalışkan ikiler
Tembel üçler
Dayak yiyen dörtler
Beşler makine gibi işler
Altılar altını çaldılar
Yediler yemeğimi yediler
Sekizler seksek olup gittiler
Dokuzlar toktor olup gittiler
Onlar kırmızı donlar.

31

Hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı Hakkı’dan hakkını istemiş. Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince Haklı da Hakkı’nın hakkından gelmiş.

32

Çatalca'da Topal Çoban, yapar satar çatal sapanö Çatalca'da Topal Çoban olmasaydi, kim yapardi, satardi çatal sapan?

33

muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz

long(est) Turkish word

34

Bir müsellesin mesahayı sathıyyesi kaidesiyle irtifaının darbının nısfına müsavidir.

old Turkish (Farsian-Arabian)

35

Şinasi, şu su şişesi son şansın.

36

Aldım odun kavlı odun aldım aldım anamın damına kodum.

37

Çıktım incir ağacına yedim hamını mamını

38

O pikap, bu pikap, şu pikap, ...

Rough Translations

 1. up Going to the glass ware shop in the mall, midget ceramics artisan Celali Hoca Cabi pocketed ornamental glass rods with chinese writings inside.
 2. up This sour (lemon) is an old sour (lemon).
 3. up The dog entered the mill, the miller has beaten it, it both has been beaten and ate a bran.
 4. up Alis and Memis have gone to court. Have they been judged or not?
 5. up This is a very old, traditional Turkish tongue twister. It doesn't make much sense when you think about the meaning but it is about two old, possums with dirty, torn furs. It is about their conversation when they meet in the mountains.
 6. up A drop fell from the sky, plop, on my forehead, plop on my mother's forehead, plop, on my forehead, plop on my mother's forehead, plop, on my forehead, plop on my mother's forehead, ... German: Vom Himmel tropfte ein Tropfen, blub auf meinen Stirn, blub auf den Stirn meiner Mutter, blub auf meinen Stirn, blub auf den Stirn meiner Mutter, ...
 7. up People whose sound to be shrunk in Shemsi Pasha shopping arcade (?).
 8. up Was it possible for us to czechoslovakize you or was it not possible for us to czechoslovakize you?
 9. up This side is summer side, that side is winter side, the water bottle is in the middle.
 10. up Should we put this yoghurt away after adding garlic to it, or before adding garlic to it?
 11. up One barber said to another barber, "Come on, brother, let's open a barbershop together!
 12. up Should we add garlic to this yoghurt before eating it or should we not add garlic to this yoghurt before eating it?
 13. up The branch rises the eagle sinks, the eagle sinks the branch rises.
 14. up Should we whitewash this wall or should we not whitewash it?
 15. up In Catalcada a bump-headed lame shepherd made a slingshot and sold it. German: In Tschataldscha machte ein beulenköpfiger, lahmer Hirte eine Gabelschleuder und verkaufte sie.
 16. up They have added the torn fur of the male, bald, blind porcupine with a torn fur, to the torn fur of the female, bald, blind porcupine with a torn fur and they have added the torn fur of the female, bald, blind porcupine with a torn fur to the torn fur of the male, bald, blind porcupine with a torn fur. (They have added the torn fur of the porcupines to each other's torn furs!)
 17. up Overthere, there is a raven. It has a bald, large black beak. German: Dort drüben ist eine Krähe. Es hat einen kahlen, dicken und schwarzen Schnabel.
 18. up The dentist that drew the teeth out of swollen jaws outside, let the teeth, that had fallen to pieces fall into a pool, because he was pinched.
 19. up The eagle stands, the branch sticks out. The branch sticks out, the eagle stands.
 20. up Forty eagles, forty sleep, forty are awake.
 21. up Take those tumults to tumulter, if the tumulter doesn't tumult the tumults, take the tumults from the tumulter without having tumulted.
 22. up Forty jars whose handles are broken (off).
 23. up (?)
 24. up Hakki form the coffee shop across the street that has long broken nose and ugly face added some roasted caules (bits of wood ?) to the coffee with great haste when no one is looking.
 25. up Dialogue: (A) Did the rabbit pass through the door? (B) It did. (A) Did you catch it? (B) I did. (A) Did you carve it? (B) I did. (A) Did you salt it? (B) I did. (A) Did you cook it? (B) I did. (A) Did you leave some for me? (B) I did. (A) Which cupboard did you put it in? (B) The click-click one. (A) So bring it? (B) I can't. (A) Why? (B) Black cats have eaten it. (A) uhh..ohh..Meuww.
 26. up I went down to the bottom of the well. I wiped, I swept, shook myself off and came out.
 27. up a bronze bowl of unique nectar
 28. up Take these bummers to the bummer, if the bummer doesn't bum the bummers, bring back the bummers unbummed.
 29. up One is twice, one is two, five is gold, five, six, if you don't believe count yourself! sixteen, sixteen.
 30. up Small small ones, hardworking twos, lazy threes, beaten fours, steady working fives, gold stolen sixes, sevens ate my meals, hopscotched the eigths, faded the nines as doctors, tens the red tongs.
 31. up Hakký has eaten Hakký's portion, so Hakký requested his portion from Hakký, when Hakký didn't give Hakký his portion, Hakký has beaten Hakký. (Hakký = Turkish male name but also hak/hakký = division, portion, partition)
 32. up (?)
 33. up You turned out to be one of those whom we may not be able to quickly make a person who makes other people unsuccessful
 34. up A triangle's area is equal to the half of the multiplication of its base times its height. Turkish: Bir üçgenin alaný tabanýyla yüksekliðinin çarpýmýnýn yarýsýna eþittir.
 35. up Şinasi (man's name), that water bottle is your last chance.
 36. up I gathered wood, kindling wood, I took and took and put it on my mother's roof.
 37. up I climbed up into the fig tree, I ate the unripe ones and such
 38. up that record player (far away), this record player (here), that record player (there)

Teşekkür ederim

Gulnihal Antepli, Ibrahim Arit, Ceyda Arslan, Bob Beer, Bora Bodur, Yildiz Bolat, Ilker Capoglu, Eda Coþkuner, Utkan Demirci, Doga Dogu, Yusuf Ziya Durmus, Tugberk Emirzade, Yonca Ermutlu, Cenk Feridunoglu, Özlem Gunduz, Figen Hasimoglu, Fenna Hendriks, Helmut Kalb, Maksut Karakurt, Jan Kiezebrink, Burcu Kiliç, Baybora Leo, Jim Masters, M. Emin Onuk, Kemal Özden, Yetis Ozkan, Sammas Salur, Konuralp Sunal, Levent Unal

Links

Ethnologue, Languages of the World: Turkish


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/tr.htm was last updated on 2018-06-15.