All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Albanian Tongue Twisters

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/sq.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

Kali ka katër këmbë, këmbët e kalit kërcasin kur kali kalon kanalin.

2

Kali, karroca, karroca, karocierri.

3

E shes thesin, s'e shes thesin.

4

Polli pula e Lleshit ne kacile t'leshit.

5

Tri sopata lata, presin tre plepa pleq, i treti plep pak palce kishte pasur.

6

E shes e s'e shes thesin.

7

Shishja ishte në shesh dhe shishet ishin në sheshe.

8

shtatë shtete

9

Karikaturisti karikaturon karikatura karakteristike!

10

Thuaj tha m'i thënë a i ka thënë thuaj,tha i kam thënë thuaj m'i thënë!

11

Kupa me kapak kupa pa kapak.

12

Karikaturisti karikaturoi nje karikature karakteristike.

13

Thanas thuthuqi tha se tharku i thiut thurret me thupra të thata thane, thiu therret me thikë.

14

Kapaki pa kupë, kupa pa kapak!

15

A e then pipin era, a s'e then pipin era?

Rough Translations

 1. up The horse has four legs, the horse's legs cracks when the horse pass the canal. Italian: Il cavallo ha quatro gambe, le gambe del cavallo crepitano quando il cavallo passa il canale.
 2. up Horse, coach, coach, coachman!
 3. up I sell the bag, I don't sell the bag.
 4. up (?)
 5. up Three axe blades (or Three sharp axes), cut three old poplars, the third poplar had little pitch.
 6. up I sell and (I) don't sell the bag.
 7. up The bottle was in the square and the bottles were in the squares.
 8. up seven states
 9. up The caricaturist caricaturates caracteristic caricatures.
 10. up She/he said tell her/him if she/he told her/him,she/he said that I told her/him to tell her/him!
 11. up The cup with a lid, the cup without a lid.
 12. up A caricaturist caricatured a characteristic caricature.
 13. up (?)
 14. up A lid without a cup, a cup without a lid!
 15. up Does the wind break the bud, or does it not?

Thanks

Berta Balliu, Naim Frasheri, Alan Futterman, Shpend Hajdini, Shpend Hajdini, Emanuela Kalemi, Edvin Klosi, Dritan Pistoli, Rami Saari, Edlira Taga, Denisa Zhulati

Links

Ethnologue, Languages of the World: Albanian | Arbëreshë Albanian | Arvanitika Albanian | Gheg Albanian | Tosk Albanian


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/sq.htm was last updated on 2018-06-15.