All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Slovak Tongue Twisters
jazykolamy

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/sk.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

Pštros s pštrosicou šli s pštrosíčaťom na pštrosiu prechádzku.

2

Pán kaplan v kapli plakal.

3

V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.

4

5

Šašo suší osušku.

6

Starám sa o opice v zoo.

7

Koloso, koleso, okolesilo si sa. Železo, železo, oželezilo si sa.

8

Dolár, Libra, Rubeľ

9

Antikotikotyčérespapinovikovičová

personal name

10

Najnevypočítavateľnejšieho

11

Isli krti na maskrty, prvy, druhy, treti, stvrty. Piaty robil nanic vrty, nevzali ho na maskrty.

12

Guľôčka v jamôčke.

13

Všetky naše húsatá sa cez priekopu poprekoprcovali.

14

Tristotridsaťtri strieborných prepelíc preletelo cez tristotridsaťtri strieborných striech.

15

Keď naolejujem lampu, nenaolejujem linoleum. Keď naolejujem linoleum, nenaolejujem lampu.

16

Hlavnu rolu Lorda Rolfa hral Vladimir Leraus.

17

Jeleňovi pivo nelej!

18

Klára Králová hrala na klavíri.

19

Pes spí, psi spia, ...

20

Taktika tatka praktika.

21

Klobučníčka, klobučník, kládli klobúk na ručník.

22

Juro ruje Jura.

23

Všetci vojaci boli vyrukavičkovaní,
ale veliteľ bol najvyrukavičkovanejší.

24

Kedysi si si Si-Si nekupovával.

by Cyril Belica

25

Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily.

26

Mlynár Biely bieli biely dom.

27

Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní.

This sentence contains all accented Slovak characters.

28

Štvrťžblnknutie

29

Najneobhospodarovávateľnejšieho

30

Najneskomercionalizovateľnejšieho

the longest Slovak word

31

Poslali ma naši k vašim,
aby prišli vaši k našim,
ak neprídu vaši k našim,
tak že prídu naši k vašim.

32

Strč prst skrz krk.

33

A tie vrabce z toho tŕnia štrng-brnk do druhého tŕnia.

34

Nataška Ťažká ťažká, či je taška ťažká.

35

Pán Holý sa holí holý na Kráľovej holi.

36

Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil.
Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila.

37

Tak ty takto tatko.

38

Najnedopoprekontrastnievávateľnejšieho

by Peter Malatin

39

štvrťsmŕštna smrť v štvrťsmŕštnej smrti

40

Najiluzionizujúcejší iluzionista

41

Mama ma mala namalovať keď bola malá.

by Martin Plavák

Rough Translations

 1. up A male ostrich and a female ostrich went with the ostrich chicks on an ostrichs' stroll.
 2. up Mister chaplain cried in the chapel.
 3. up In our oven mice squeak, in our oven a dog sleeps.
 4. up Clown dries a towel.
 5. up I take care of monkeys in the zoo.
 6. up Wheel, wheel, it is wheeled. Iron, iron, it is ironed.
 7. up Dollar, Pound, Rouble
 8. up (of the) most non-calculatable
 9. up The moles went to feast. The first, the second, the third. The fifth did a mess, so they didn't take him to feast.
 10. up A little ball in a little hole
 11. up All our geese were rolling through the hole.
 12. up Three hundred thirty three silver sparrows flew over three hundred thirty three silver roofs.
 13. up If I oil the lamp I cannot oil the linoleum. If I oil the linoleum I cannot oil the lamp.
 14. up The main role of the Lord Rolf was played by Vladimir Leraus.
 15. up Don't give beer to red deer!
 16. up Klara Kralova played the piano.
 17. up A dog sleeps, dogs sleep, ...
 18. up A tactic of practical father.
 19. up The hatter's wife, the hatter put the hat on the (small) towel.
 20. up George is beating George.
 21. up All soldiers were (nicely) gloved, but the commander was most (nicely) gloved.
 22. up You did not use to buy a Si-Si (name of candy) in the past.
 23. up The villa nymphs were making daisy-chains and the dogs were howling at them from the villa.
 24. up Miller White is white-washing a white house.
 25. up Five-weeks-old little wolves nervously bark at my woodpecker in the bush.
 26. up quarter of a bubbling up
 27. up (of the) least cultivable
 28. up (of the) most non-commercializable
 29. up Our (people) send me to your (people), in order that your (people) come to our (people), if your (people) won't come to our (people), then our (people) will come to your (people).
 30. up Push a finger through the throat.
 31. up And the sparrows from that bush fluttered to another bush.
 32. up Natashka Heavy is dragging if the bag is heavy.
 33. up Mr. Naked is shaving (himself) naked on The King's Hill
 34. up Jumper (name) jumped and jump over his wife. His wife also jumped and jumped over him.
 35. up So it's so, daddy.
 36. up most non-contrastable
 37. up a quarter-disaster death in the quarter-disaster death
 38. up The most illusionistic illusionist
 39. up Mom was supposed to paint me when she was little.

Ďakujem pekne

Marcela, Radovan Bednár, Daniela Belanova, Vladimir Benko, Alexandra Bohackova, Patrik Bušovský, Lucia Damacková, Silvia Drahosova, Radovan Garabik, Iveta Haceková, Barbora Haskova, Igor Jex, Mirca K., Peter Karda, Michal Kesely, Gary Lord, Peter Malatin, Peter Paudits, Martin Plavák, Michal Simko, Ján Smolárik, Nad'a Spisakova, Lucia Thomesova, Ondrej Tibensky, Michal U., Slavo Valerian, Branislav Varga, Barbora Vojtušová, Lukáš Zajac

Links

Ethnologue, Languages of the World: Slovak


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/sk.htm was last updated on 2018-06-15.