All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Danish Tongue Twisters
Tungebrækkere / Spiritusprøve

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/da.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide hvad de hvide ville de vilde.

2

Fisker Frits fisker friske fisk.

3

Ringeren i Ringe ringer ringere end ringeren ringer i Ringsted.

4

Var det Varde, hva? Var det, hva?

5

Slagteren sad nede i kælderen og pillede spæk

6

Hvad er der i vejen med vejen i Vejen?
Der er det i vejen med vejen i Vejen,
at folk i Vejen går i vejen i vejen.
Det er det, der er i vejen med vejen i Vejen.

7

Storstrømsbrosekspropriationskommissionsmedlem

8

Døde røde rødøjede rådne røgede ørreder med fløde.

9

Hundrede pund hunpuddelhundeuld

10

Præstens ged i degnens eng

11

Blå gadeplakater. Blå gadeplakater. Blå...

12

A æ o æ ø i æ å, æ a!

from West Juteland

13

Der var en gang en konge, der havde tre sønner. Den ene hed Skrat, den anden Skratskratterat, og den tredie Skratskratteratskratskrirumskrat. Der var også en anden konge, der havde tre døtre. Den ene hed Sip, den anden Sipsippenip, og den tredje Sipsippenipsipsirumsip. Da de var blevet voksne, giftede den ene konges sønner sig med den anden konges døtre. Skrat fik Sip, Skratskratterat fik Sipsippenip, og Skratskratteratskratskrirumskrat fik Sipsippenipsipsirumsip. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.

from West Juteland

14

Bagerens glade gadeplakater

15

Bisp Bissens gibsgebis og bispindens gisp.

16

Rødgrød med fløde

17

Bissens gipsbisps gipsgebis

18

stativ, stakit, kasket

19

Plæneklipper Knudsens knortekæp knækker næppe.

20

Far, får får får?
Nej, får får ikke får, får får lam.

21

Man kan ikke altid plukke frisk frugt med en brugt frugt plukker.

22

Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad.

23

Storstrømsbrosekspropriationskommissionsmedlem

24

Konstantinopolitanerinde

25

En rar barbenet araberbarber, plukker rå rabarber i sit arabiske rabarberkvarter.

26

Røget ørred med røræg og rødgrød med fløde.

27

Vær hver' vejr værd.

28

Bispens gipsgebis

29

Tante Tove tog tidligt toget til Thisted. Turen tog tid, thi toget tog to timer.

30

Kæmpe kæppe knækker mest

31

Hvad er du - jeg er bud
Hvad bud - bladbud
Hvad bladbud - Jeg er ugebladbud

Hvad bud - bladbud
Hvad bladbud - Jeg er ugebladbud

from "UBLABU" by Lille Lystige Lasse and Den Kummerlige Trio

32

Det' da de dum' der' de dejligst'!

Northern Jutland dialect

33

Den ædle edder æder allerede adelsfruen ad ædeltræet.

By foreigners studying Danish

Rough Translations

 1. up When the white came to the savages the savages wanted to know what the white wanted from the savages.
 2. up Fisherman Frits fishes fresh fish.
 3. up The church ringer in (the town of) Ringe, is ringing more lousy than the church ringer in Ringsted.
 4. up Was it Varde, eh? Was it, eh?
 5. up The butcher sat in the basement and picked fat.
 6. up What is wrong with the road in Vejen? That which is wrong with the road in Vejen, is that the people in Vejen stand in the way of the road in Vejen. That is what is wrong with the road in Vejen.
 7. up Member of the commission to expropiate private property (for the building of ) the bridge over Storstrømmen (the waters separating to isles)
 8. up Dead red red-eyed rotten smoked trouts with cream.
 9. up Hundred pounds of female poodle wool
 10. up The priest's goat in the clerk's meadow.
 11. up Blue street posters. Blue street posters, Blue ...
 12. up I come from an island in the river, I do!
 13. up Once upon a time there was a king who had 3 sons the first one was called Skrat, the second Skratskratterat and the third Skratskratteratskratteskriumskrat. In a neighbouring kingdom lived a king who had 3 daughters, the first one was called Sip, the second one Sipsippenip, and the third one Sipsippenipsipsirumsip. when time came they got married to eachother. Skrat to Sip, Skratskratterat to Sipsippenip and Skratskratteratskratskrirumskrat to Sipsippenipsipsirumsip. And they lived happily ever after. German: Dies ist eigentlich ein Märchen aus West Juteland. Die männlichen Namen spielen mit dem Wort "skratte": kreischen, schrill ertönen, quietschen, krächzen; krächzend lachen, laut auflachen. Die weiblichen spielen mit dem Wort "sippenippe": zartes Weib; Xanthippe.
 14. up The bakers happy street posters
 15. up Bishop Bissen's plaster dentures and the bishop's wife's gasp.
 16. up (a type of) red jelly with cream. German: Rotegrütze mit Sahne.
 17. up The plaster denture of the plaster bishop of Bissen (a sculptor).
 18. up tripod, fence, cap
 19. up The walking stick of lawnmower Knudsen probably won't break.
 20. up Daddy, do sheep have sheep? No, sheep don't have sheep, sheep have lambs.
 21. up You can't always pick fruit with a used fruit plucker.
 22. up Five flat cream puffs on a flat cream puff dish.
 23. up Member of the commission to expropiate private property (for the building of ) the bridge over Storstrømmen (the waters separating to isles)
 24. up woman from Constantinopel
 25. up A strange barefoot arabian barber picks raw rhubarb in his arabian rhubarb neighborhood.
 26. up Smoked trout with scramppled eggs and red jelly with cream.
 27. up Be prepared for any weather.
 28. up the bishop's plaster dentures
 29. up Aunt Tove took early the train to Thisted. The journey took time, it took two hours.
 30. up Big sticks break the most
 31. up It is obviously the most stupid who are the most lovely!
 32. up A noble spider already eats a gentlewoman off an expensive woodwork.

Mange tak

Barasa, Meang Akira Tanaka, Elena Beck, Kris Beicher, Karen Bennike, Anders Boe, Lars Bohn, Michael Bohn, Bjørn Bojesen, Mette Deleuran, J Hanuscheck, Torben J., Dirk Jäger, Mads Ulric Jensen, René S. Jensen, Mahrle Josef, Mikkel Jørgensen, Christian Keis, Jørgen Kjærsgaard Laursen, Ole Kragh-Møller, Brith and Steen Kromann, Jørgen Lykkebo, Jørgen Madsen, Jesper Makholm, Lars Mathiesen, Katrine Møller-Lassesen, Jess Nielsen, Klaus Ole Kristiansen, Karl Olsen, Karina Øhlenschlæger Johansen, Sebastian Peczek, Peter von Sperling, Ron Winslow

Links

Ethnologue, Languages of the World: Danish


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/da.htm was last updated on 2018-06-15.